image image image image image image image image image image
Κάτοπτρα Φυσικού Αερίου Κάτοπτρα θέρμανσης αερίου, για εξωτερικούς επαγγελματικούς χώρους
Ηλεκτρικός λέβητας Οικονομική αξιόπιστη και άμεση λύση θέρμανσης για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους
Αντλίες Θερμότητας Η καλύτερη λύση για θέρμανση, ψύξη αλλά και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Ιδανικές για λειτουργία με θερμαντικά σώματα, ενδοδαπέδια θέρμανση αλλά και fan coils
Φωτοβολταϊκά Μελέτη και εγκατάσταση διασυνδεμένων και αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων. Εξειδηκευμένοι μηχανικοί επιλέγουν για εσάς τη βέλτιστη λύση στην διαχείρηση ενέργειας
Ηλιακές Εφαρμογές Εγκατάσταση και έλεγχος ηλιακών συστημάτων, συμβατικής τεχνολογίας και συλλεκτών κενού, ανάλογα με τις ανάγκες σας
   
Φυσικό Αέριο Μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση εγκαταστάσεων φυσικού αερίου για επαγγελματικούς και οικιακούς χώρους από εξειδικευμένους μηχανικούς και τεχνικούς
Γεωθερμία Λύσεις γεωθερμικής τεχνολογίας, για εξοικονόμιση ενέργειας
Ενδοδαπέδια Θέρμανση Ολοκληρωμένες εφαρμογές ενδοδαπέδιας θέρμανσης για μέγιστη εξοικονόμιση ενέργειας
Υποβοήθηση Θέρμανσης Εγκατάσταση και υποστήριξη συστημάτων υποβοήθησης θέρμανσης νερού από Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας με σκοπό τη μέγιστη οικονομία ρεύματος ή καύσιμων υλών
Κλιματισμός - Ψύξη Εγκαταστάσεις, συντηρήσεις και μελέτες κλιματισμού από εξειδικευμένους τεχνικούς για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους
 

viadrus vk

baxi vk

daewoo_vk

Αναλυτική διαδικασία σύνδεσης Φυσικού Αερίου

Αίτηση Αυτοψίας

Η αίτηση αυτοψίας μπορεί να γίνει στο υποκατάστημα της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης της περιοχή που ανήκει το ακίνητο σας (ΕΠΑ Παπαναστασίου, ΕΠΑ Καλαμαριάς ή ΕΠΑ Νεάπολης) ή τηλεφωνικά στο 801 11 953 000 και 2310 584 444. Σε περίπτωση που στην οικοδομή δεν υπάρχει παροχή αερίου η αίτηση αυτοψίας μπορεί να γίνει και ομαδικά.   

Ραντεβού Αυτοψίας

Ο πωλητής της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης με την συγκατάθεση του πελάτη ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο αυτού πραγματοποιεί το τεχνικό σχέδιο της προσφοράς και καθορίζεται το κόστος του συμβολαίου με την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση ομαδικής προσφοράς πραγματοποιείται ένα τεχνικό σχέδιο για όλο το κτίριο και επιμερίζεται το κόστος για την νέα παροχή στους συνιδιοκτήτες της οικοδομής.   

Σύναψη Συμβολαίου

Ο πελάτης ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο αυτού προβαίνει στην σύναψη του συμβολαίου στο υποκατάστημα της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης που ανήκει. Απαιτούμενα έγγραφα για την σύναψη του συμβολαίου από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου: Φωτοτυπία ταυτότητας, Λογαριασμός ΔΕΗ ή ΕΥΑΘ του ακινήτου, ΑΦΜ, το Τεχνικό σχέδιο του βήματος 2. Σε περίπτωση που ο πελάτης εξουσιοδοτήσει άλλο πρόσωπο για την διαδικασία απαιτείται επικυρωμένη εξουσιοδότηση.   

Ανάθεση Κατασκευής

Μετά την σύναψη του συμβολαίου η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης αναθέτει σε εξουσιοδοτημένους εργολάβους της την κατασκευή του έργου εγκατάστασης σωληνώσεων και τοποθέτηση μετρητών. Ο εργολάβος έχει καθορισμένο χρόνο για την κατασκευή και παράδοση του έργου (χρονοδιάγραμμα). Αν μέσα σ΄αυτό το χρονικό διάστημα δεν είναι δυνατή η κατασκευή ο εργολάβος θα προβεί σε επιστροφή του έργου προς την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης.   

Τεχνική Αυτοψία

Ο εξουσιοδοτημένος εργολάβος θα εκτελέσει την αυτοψία του έργου. Στο στάδιο αυτό πιθανόν να καθοριστεί ραντεβού του εργολάβου με τον πελάτη. Σε περίπτωση που απαιτείται να πραγματοποιηθεί κάποια προκαταρκτική εργασία που είναι στις υποχρεώσεις του πελάτη (πχ μετακίνηση ντουλάπας μπαλκονιού, αποξήλωση κλιματιστικής μονάδος, αφαίρεση διαφημιστικών πινακίδων κτλ.) θα επισημανθούν στην αυτοψία και πρέπει να πραγματοποιηθούν πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής.   

Κατασκευή Έργου - Τοποθέτηση Μετρητών

Ο εργολάβος θα επικοινωνήσει με τον πελάτη προκειμένου να καθοριστεί ραντεβού για την πραγματοποίηση των εργασιών. Σε οποιαδήποτε περίπτωση απαιτείται η παρουσία άλλων συνιδιοκτητών του κτιρίου (δίπλα διαμέρισμα, κάτω όροφοι, πρόσβαση σε πρασιά ή στην ταράτσα κτλ.) έγκειται στις υποχρεώσεις του πελάτη να εξασφαλίσει την συνεργασία και την παρουσία αυτών. Η κατασκευή του έργου περιλαμβάνει την τοποθέτηση σωληνώσεων αερίου και ερμαρίων μετρητών. Προσοχή τοποθετούνται ερμάριο μόνο (όχι το όργανο μέτρησης – μετρητής)   

Σύνδεση RACKOR (ρακόρ)

Σε περίπτωση επέκτασης της στήλης σε υπάρχον παροχή – ρακορ, μετά την κατασκευή προγραμματίζεται ραντεβού για την σύνδεση της γραμμή με την υπάρχουσα γραμμή αερίου στην οικοδομή. Το ραντεβού καθορίζεται από την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης, αποστέλλεται στο εργολάβο ο οποίος ειδοποιεί τον πελάτη το αργότερο μία μέρα νωρίτερα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση απαιτείται η παρουσία άλλων συνιδιοκτητών της οικοδομής (δίπλα διαμέρισμα, κάτω όροφοι, πρόσβαση σε πρασιά ή στην ταράτσα κτλ.) έγκειται στις υποχρεώσεις του πελάτη να εξασφαλίσει την συνεργασία και την παρουσία αυτών προκειμένου να πραγματοποιηθεί η σύνδεση. Κατά την διαδικασία σύνδεσης διακόπτεται η παροχή αερίου για όλο το κτίριο για όσο χρόνο διαρκή η εργασία (συνήθης χρόνος 1 με 4 ώρες).   

Πληρωμή Συμβολαίου

Ο πελάτης ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο αυτού καταθέτει το ποσό του κόστος του συμβολαίου σε συνεργαζόμενες με την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης Τράπεζες (οι αριθμοί των λογαριασμών δίνονται μαζί με το τεχνικό σχέδιο) και αφού το καταθέσει στο αντίστοιχο υποκατάστημα της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης παραλαμβάνει την οριστική απόδειξη εξόφλησης του συμβολαίου.   

Ολοκλήρωση Εσωτερικής Εγκατάστασης

Ο πελάτης έχει χρονικό διάστημα δύο μηνών για να ολοκληρώσει την εσωτερική εγκατάσταση αερίου με την Τεχνική Εταιρεία της επιλογής του. Το διάστημα των δύο μηνών υπολογίζεται από την ημέρα τοποθέτησης των ερμαρίων των μετρητών σε νέες παροχές ή από την ημερομηνία σύνδεσης του ρακόρ σε υφιστάμενες παροχές.   

Κατάθεση Τεχνικού Φακέλου Εγκατάστασης

Ο υπεύθυνος μηχανικός – Επιβλέποντα Αερίου της εταιρείας κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης συντάσσει και καταθέτει την μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου για λογαριασμό του πελάτη. Με την κατάθεση της μελέτης και την πρωτοκόλλησή της καθορίζεται το ραντεβού ελέγχου της εσωτερικής εγκατάστασης από την Εταιρεία Αερίου. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί την ημέρα της πρωτοκόλλησης η Εταιρεία Αερίου ενημερώνει τον πελάτη ή τον Επιβλέποντα Αερίου για την ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου.   

Έλεγχος Εσωτερικής Εγκατάστασης

Την ημερομηνία διεξαγωγής του ελέγχου ο πελάτης ή εκπρόσωπος αυτού πρέπει να βρίσκεται την καθορισμένη ώρα στο ακίνητο και να διευκολύνει τον ελεγκτή της Εταιρείας Αερίου. Να έχει αναρτήσει το όνομα στο οποίο έχει κατατεθεί η μελέτη στο θυροτηλέφωνο της πολυκατοικίας και να υπάρχει πλήρη πρόσβαση σε όλο το τμήμα της εγκατάστασης. Κατά την διαδικασία του ελέγχου ο ελεγκτής της ΕΠΑ Θες/νικης ελέγχει το τμήμα της εσωτερικής εγκατάστασης που αφορά το κομμάτι του αερίου (γραμμή αερίου από τον μετρητή μέχρι τον λέβητα αερίου) και αποδίδει στον πελάτη το Φύλλο Ελέγχου Εσωτερικής Εγκατάστασης.   

Ενεργοποίηση Εσωτερικής Εγκατάστασης

Αν ο έλεγχος της εγκατάστασης είναι θετικός, μέσα σε χρονικό διάστημα 10 ημερών η ΕΠΑ Θες/νικης ενημερώνει τον πελάτη για το ραντεβού ενεργοποίησης. Στο ραντεβού ενεργοποίησης ο τεχνικός από την ΕΠΑ Θες/νικης τοποθετεί τον μετρητή στο ερμάριο και αποδίδει στον πελάτη το Φύλλο Ενεργοποίησης Μετρητή.   

Έναυση Εγκατάστασης

Μετά την ενεργοποίηση του μετρητή ο πελάτης θα πρέπει να απευθυνθεί στον αδειούχο εγκαταστάτη προκειμένου να κάνει την έναυση – άναμα του λέβητα και όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις προκειμένου να λειτουργήσει η εγκατάσταση.   

Φύλλα Ελέγχου Εσωτερικής Εγκατάστασης

Μέσα σε 30 ημέρες από την ενεργοποίηση της εγκατάστασης ο Επιβλέποντας Αερίου της εσωτερικής εγκατάστασης θα πρέπει να καταθέσει τα τελικά έγγραφα Πιστοποιητικά Ολοκλήρωσης και Φύλλο Ελέγχου Συσκευών Αερίου.   

Άδεια Χρήσης Εγκατάστασης

Μετά από την ολοκλήρωση όλης της διαδικασίας ο πελάτης θα παραλάβει την μόνιμη άδεια χρήσης της εσωτερικής εγκατάστασης αερίου.

Τα νέα της VKenergy