image image image image image image image image image image
Κάτοπτρα Φυσικού Αερίου Κάτοπτρα θέρμανσης αερίου, για εξωτερικούς επαγγελματικούς χώρους
Ηλεκτρικός λέβητας Οικονομική αξιόπιστη και άμεση λύση θέρμανσης για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους
Αντλίες Θερμότητας Η καλύτερη λύση για θέρμανση, ψύξη αλλά και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Ιδανικές για λειτουργία με θερμαντικά σώματα, ενδοδαπέδια θέρμανση αλλά και fan coils
Φωτοβολταϊκά Μελέτη και εγκατάσταση διασυνδεμένων και αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων. Εξειδηκευμένοι μηχανικοί επιλέγουν για εσάς τη βέλτιστη λύση στην διαχείρηση ενέργειας
Ηλιακές Εφαρμογές Εγκατάσταση και έλεγχος ηλιακών συστημάτων, συμβατικής τεχνολογίας και συλλεκτών κενού, ανάλογα με τις ανάγκες σας
   
Φυσικό Αέριο Μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση εγκαταστάσεων φυσικού αερίου για επαγγελματικούς και οικιακούς χώρους από εξειδικευμένους μηχανικούς και τεχνικούς
Γεωθερμία Λύσεις γεωθερμικής τεχνολογίας, για εξοικονόμιση ενέργειας
Ενδοδαπέδια Θέρμανση Ολοκληρωμένες εφαρμογές ενδοδαπέδιας θέρμανσης για μέγιστη εξοικονόμιση ενέργειας
Υποβοήθηση Θέρμανσης Εγκατάσταση και υποστήριξη συστημάτων υποβοήθησης θέρμανσης νερού από Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας με σκοπό τη μέγιστη οικονομία ρεύματος ή καύσιμων υλών
Κλιματισμός - Ψύξη Εγκαταστάσεις, συντηρήσεις και μελέτες κλιματισμού από εξειδικευμένους τεχνικούς για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους
 

viadrus vk

baxi vk

daewoo_vk

Νομική κατοχύρωση

8/8/2011

Nομική κατοχύρωση των επενδύσεων σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις

 

 

Σε πολλές συζητήσεις με γνωστούς και φίλους προέκυπταν ερωτήματα, για το αν οι συμβάσεις πώλησης του ρεύματος, «θα ισχύουν για 20-25 χρόνια» ή αν ξαφνικά μας πουν, «τέλος, μέχρι εδώ ήταν» ή αν αίφνης, η συμφωνημένη τιμή πώλησης της kWh, μειωθεί. Προσπαθήσαμε λοιπόν να απαντήσουμε σ' αυτά και σε κάποια ακόμη ερωτήματα ζητώντας την άποψη των ειδικών νομικών της δικηγορικής εταιρείας ΜStR ΜΙΧΕΛΗΣ-ΣΤΡΟΓΓΥΛΑΚΗ-ΡΑΙΝΧΑΡΤ. Διαβάστε στη συνέχεια τις απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν και η εικόνα πλέον θα είναι πολύ πιο ξεκάθαρη.

Ένα σημαντικό ερώτημα που προκαλεί ανασφάλεια στους επενδυτές είτε οικιακών είτε μη οικιακών φωτοβολταϊκών εφαρμογών είναι αν οι όροι του συμβολαίου πώλησης της ενέργειας που παράγουν με τον αρμόδιο φορέα (Δ.Ε.Η. ή Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε), μπορεί να αλλάξουν από τους φορείς. Για παράδειγμα μπορούν να αλλάξουν τη διάρκεια της σύμβασης ή την τιμή πώλησης που έχει συμφωνηθεί στο συμβόλαιο; Νομικά, τι ισχύει; Και γενικότερα, έχουν τη δυνατότητα να καταργήσουν τις υπογεγραμένες συμβάσεις;

Αντιλαμβάνομαι τα νομικά ερωτήματα που θέτουν οι επενδυτές αυτή την περίοδο. Σε περιόδους οικονομικής κρίσης ή ραγδαίων οικονομικών μεταβολών, όλοι προβληματιζόμαστε για ενδεχόμενες αλλαγές σε συμβατικές σχέσεις ή σε καταστάσεις με οικονομικό αντικείμενο, δεν νομίζω όμως ότι συντρέχει περίπτωση νομικής αβεβαιότητας για όσους έχουν επενδύσει ή σκοπεύουν να επενδύσουν στην ελληνική αγορά των φωτοβολταϊκών εφαρμογών. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με πι σειρά. Καμία σύμβαση, ούτε αυτή της πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, ούτε αυτή του συμψηφισμού για τις οικιακές εφαρμογές, μπορούν να τροποποιηθούν μονομερώς, είχε από τη μεριά του παραγωγού, είτε από τη μεριά ίου φορέα (Δ.Ε.Η.-Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.). Τέτοια δυνατότητα δεν παρέχεται από τις συμβάσεις, απαγορεύεται δε, τόσο από τις γενικές όσο και από τις ειδικές διατάξεις του αστικού δικαίου. Συνεπώς ο φορέας δεν μπορεί να αλλάξει μονομερώς τη διάρκεια της σύμβασης ή την τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας ή να καταργήσει υφιστάμενη σύμβαση ή οτιδήποτε άλλο. Οι συμβάσεις παρέχουν μόνο τη δυνατότητα μονομερών ενεργειών (όπως η αναστολή πληρωμής κλπ) στα σχετικά άρθρα περί ανωτέρας βίας, η οποία όμως πρέπει να προκύπτει και να αποδεικνύεται δεόντως. Η μεταβολή οικονομικών συνθηκών στο βαθμό που τη βιώνουμε σήμερα, δεν συνιστά κατά τη γνώμη μου γεγονός ανωτέρας βίας. Επίσης, ο αστικός κώδικας παρέχει τη δυνατότητα αλλαγών σε μία σύμβαση, μέσα από δικαστική κρίση, εάν κριθεί από το δικαστήριο ότι συντρέχει περίπτωση «απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών». Κατά την άποψη μου, ούτε τέτοια περίπτωση συντρέχει μέχρι στιγμής, ώστε να συζητούμε για απρόοπτη μεταβολή συνθηκών, στις οποίες τα μέρη βασίστηκαν για την υπογραφή των άνω συμβάσεων. Τέλος, μπορεί κανείς να προχωρήσει τα ερωτήματα του προς την κατεύθυνση μίας έκτακτης και ειδικής νομοθέτησης, η οποία στο βαθμό που επηρεάζει υφιστάμενες ενοχικές σχέσεις (συμβατικές σχέσεις μεταξύ ιδιωτών) ελέγχεται ως προς τη νομιμότητα της σε σχέση με το Σύνταγμα και τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

Πολλοί από αυτούς που σκέφτονται να επενδύσουν σε Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις φοβούνται ότι θα κινδυνεύουν οι επενδύσει τους εάν πουληθεί η ΔΕΗ. Τι ισχύει νομικά και πόσο ασφαλής είναι η επένδυση τους;

Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τις επενδύσεις των φωτοβολταϊκών από το ενδεχόμενο πώλησης ενός τμήματος της Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή της Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. Η εταιρεία που υπέγραψε τις συμβάσεις, θα συνεχίσει να είναι ο φορέας των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των συμβάσεων, έστω κι αν πουλήθηκε τμήμα ή το σύνολο των μετοχών της. Συνεπώς, δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για όσους έχουν υπογράψει συμβάσεις ή πρόκειται να υπογράψουν συμβάσεις. Είναι μάλιστα θετικό, ότι στη δικηγορική εταιρεία μας, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ακόμη, παρά τις διάφορες ειδήσεις, ενδιαφέρον επενδυτών και μάλιστα ξένων, να εξαγοράσουν ώριμα έργα φωτοβολταϊκών ή εταιρείες σε φάση ώριμης αδειοδότησης.

Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες μεταξύ των αρμοδίων φορέων κρατάνε μήνες λειτουργώντας αποτρεπτικά. Υπάρχει νομικό πλαίσιο που δηλώνει τους χρόνους για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών. Για παράδειγμα οδηγία της ΔΕΗ που δηλώνει ότι εντός 20 ημερών από την αίτηση άδειας θα πρέπει να υπογράφεται η προσφορά σύνδεσης. Τι ισχύει;

Δυστυχώς, αν κι έχουν προβλεφθεί στη νέα ενεργειακή νομοθεσία, προθεσμίες για την έκδοση των αδειών και των εγκρίσεων, οι οποίες απαιτούνται για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών εφαρμογών, πολύ λίγες από αυτές συνδέονται με έννομες συνέπειες για την περίπτωση της μη έγκαιρης απάντησης ή ανταπόκρισης εκ μέρους του φορέα. Οι περισσότερες μάλιστα παραμένουν ενδεικτικές, δηλαδή χωρίς έννομες συνέπειες. Οι περισσότερες καθυστερήσεις, είτε για αντικειμενικούς, είτε για υποκειμενικούς λόγους, παρατηρούνται στην προσφορά όρων σύνδεσης από τη ΔΕΗ. Οι εν λόγω καθυστερήσεις δεν συνδέονται με συγκεκριμένη έννομη συνέπεια σε διοικητικό επίπεδο. Ωστόσο, εκτιμώ, ότι όποιος επενδυτής, είναι σε θέση να αποδείξει, ότι ο φάκελος του ήταν πλήρης και όχι για υποκειμενικούς λόγους υπήρξαν καθυστερήσεις εκ μέρους των φορέων στη χορήγηση κάποιας προσφοράς ή έγκρισης κλπ, για την οποία υπήρχε δεσμευτική προθεσμία, μπορεί να αξιώσει δικαστικά την καταβολή αποζημίωσης από το φορέα για την όποια ζημία υπέστη (π.χ. αλλαγή προς τα κάτω της τιμής της παραγόμενης ενέργειας).

Ακούγεται ότι η Κυβέρνηση συζητά τη μείωση της εγγυημένης τιμής μέσω της επαναδιαπραγμάτευσης των υφιστάμενων συμβολαίων. Έχουν τη δυνατότητα να το πραγματοποιήσουν;

Η απάντηση μου συνδέεται με την απάντηση στο πρώτο σας ερώτημα. Τα συμβόλαια δεν προβλέπουν τη δυνατότητα οποιασδήποτε μονομερούς κίνησης του φορέα (Δ.Ε.Η. – Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.). Ο φορέας δεν έχει δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευση της εγγυημένης τιμής των υφιστάμενων συμβολαίων. Ακόμη και η πιθανότητα κανονιστικής ρύθμισης για υφιστάμενα συμβόλαια, δημιουργεί θέμα νομιμότητας της ρύθμισης και κατά τη γνώμη μου, αξίωση αποζημίωσης του επενδυτή.

Αν αποφασίσει ο επενδυτής να αλλάξει πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας στην κατοικία του ή στην επιχείρηση του, μπορεί να το κάνει ή δεσμεύεται από την σύμβαση πώλησης με την Δ.Ε.Η. ή το Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Έχουν τη δυνατότητα να το πραγματοποιήσουν;

Το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις (ΦΕΚ Β' 1079/2009), βασίζεται στη σύμβαση συμψηφισμού, η οποία μάλιστα παρατίθεται ως παράρτημα του Προγράμματος στο παραπάνω ΦΕΚ, συνιστώντας σύμβαση προσχώρησης. Επειδή κατά τον Αστικό Κώδικα η σύμβαση συμψηφισμού δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει με διαφορετικό πάροχο και διαφορετικό αντισυμβαλλόμενο του επενδυτή, για το λόγο αυτό προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 3 του Ειδικού Προγράμματος, καθώς και στην παρ. 1 του άρθρου 11 της σύμβασης, ότι σε περίπτωση αλλαγής παρόχου, λύεται αυτομάτως και αυτοδικαίως η σύμβαση συμψηφισμού και συνάπτεται νέα σύμβαση, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα, με το νέο πάροχο. Προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση αποτελεί, όμως, ότι ο νέος πάροχος θα συναινεί στην υπογραφή της σύμβασης συμψηφισμού για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα. Τέλος, τα πρόσωπα, τα οποία έχουν επενδύσει σε φωτοβολταϊκές εφαρμογές εκτός του Ειδικού Προγράμματος, δεν δεσμεύονται, διαρκούσης της συμβάσεως πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, ως προς την αλλαγή παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, για την κατανάλωση που πραγματοποιούν.

 

πηγή:

Δικηγορική εταιρεία MStR ΜΙΧΕΛΗΣ-ΣΤΡΟΓΓΥΛΑΚΗ-ΡΑΙΝΧΑΡΤ (www.mstr-law.gr)

Περιοδικό "Πράσινο Σπίτι & Κτίριο (www.4green.gr)

Τα νέα της VKenergy