Κλιματισμού

Γραφεία ADIDAS Θεσ/νίκης

Φωτογραφία003 (2)

Φωτογραφία013

          ΕΡΓΟ:        ΨΥΞΗ ΜΕ FAN COIL ΣΕ 3όροφο ΚΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ-ΕΚΘΕΣΗΣ

          ΠΕΡΙΟΧΗ:  ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ        

          ΕΤΟΣ:        2010

 

 

 

 

 

 

 

Ι.Ν. Ευαγγελίστριας

Φωτογραφία020Φωτογραφία027 (2)

          ΕΡΓΟ:        ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΨΥΞΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕ FAN COIL

          ΠΕΡΙΟΧΗ:  ΓΡΕΒΕΝΑ         

          ΕΤΟΣ:        2010