Ε.Π. Γιαννιτσών 194

031

026

          ΕΡΓΟ:          Φ/Β σε Ταράτσα Κοινόχρηστη

          ΕΝΑΡΞΗ:    12/9/2011        

          ΙΣΧΥΣ:           9,87kW                                                           

          ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ:   9,87kW / 28 Νότιο-Δυτικός / Κλίση 23ο

          ΠΑΝΕΛ:        42x Yingli Solar 235W-P29b

          ΙΝVERTER:  KOSTAL piko 10.1

                                                                                             ΒΑΣΕΙΣ:         K2 Systems