Κυριαζίδης Η.

001

004

          ΕΡΓΟ:          Φ/Β σε Στέγη Ιδιώτη

          ΕΝΑΡΞΗ:    22/9/2011        

          ΙΣΧΥΣ:           9,87kW                                                           

          ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ:   2,59kW / Νότιος / Κλίση 20ο

                                                    7,28kW / Δυτικός  / Κλίση 25ο  

          ΠΑΝΕΛ:        42x Yingli Solar 235W-P29b

                                                                                             ΙΝVERTER:  KOSTAL piko 10.1

                                                                                             ΒΑΣΕΙΣ:         K2 Systems