Καρεπίδης Α.

018

014

          ΕΡΓΟ:          Φ/Β σε Στέγη Ιδιώτη

          ΕΝΑΡΞΗ:    29/9/2011        

          ΙΣΧΥΣ:           9,87kW                                                           

          ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ:   9,87kW / Νότιος / Κλίση 25ο

          ΠΑΝΕΛ:        42x Yingli Solar 235W-P29b

          ΙΝVERTER:  KOSTAL piko 10.1

                                                                                             ΒΑΣΕΙΣ:         K2 Systems