Βλέτσος Π.

019

017

          ΕΡΓΟ:          Φ/Β σε Στέγη Ιδιώτη

          ΕΝΑΡΞΗ:    29/9/2011        

          ΙΣΧΥΣ:           8,23kW                                                           

          ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ:   8,23kW / Νότιος / Κλίση 25ο

          ΠΑΝΕΛ:        35x Yingli Solar 235W-P29b      

          ΙΝVERTER:  KOSTAL piko 8.3

                                                                                             ΒΑΣΕΙΣ:         K2 Systems