Παπαθεοδώρου Χ.

008_thumb

011_thumb

          ΕΡΓΟ:          Φ/Β σε Στέγη Ιδιώτη

          ΕΝΑΡΞΗ:    11/05/2011        

          ΙΣΧΥΣ:           9,87kW                                                           

          ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ:   3,53kW / Νότιος / Κλίση 25ο

                                                    2,35kW / Δυτικός  / Κλίση 25ο  

                                                    3,99kW / Ανατολικός/ Κλίση 25ο

                                                                                              ΠΑΝΕΛ:        42x Yingli Solar 235W-P29b

                                                                                             ΙΝVERTER:  KOSTAL piko 10.1

                                                                                             ΒΑΣΕΙΣ:         K2 Systems