Φωτοβολταϊκών

Τα έργα της VKenergy

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΦΒ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ VKENERGY ΠΑΝΤΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΥΤΗΣ

- Σαρόγλου Π.

Εκτίμηση ετήσιας παραγωγής 13850KWh ή 7618,00€ ή 635,00€/μήνα

Πραγματική ετήσια παραγωγή 14280KWh ή 7854,00€ ή 655,00€/μήνα

- Αφοί Ζαρκάδα Ο.Ε.

Εκτίμηση ετήσιας παραγωγής 12736KWh ή 7005,00€ ή 584,00€/μήνα

Πραγματική ετήσια παραγωγή 13304KWh ή 7317,00€ ή 610,00€/μήνα

- Μίχος Κ.

Εκτίμηση ετήσιας παραγωγής 11540KWh ή 6347,00€ ή 529,00€/μήνα

Πραγματική ετήσια παραγωγή 12730KWh ή 7002,00€ ή 583,00€/μήνα

 

Παρακατω ακολουθούν κάποια έργα, που αντιπροσωπεύουν την οργάνωση, την τεχνογνωσία και την αρτιότητα των εγκαταστάσεων της Vkenergy. Σε κάθε έργο εκτός από τα τεχνικά χαρακτηριστικά ακολουθεί φωτογραφικό άλμπουμ καθώς και σύγκριση των εκτιμόμενων αποδόσεων με τις πραγματικές που έχουν καταγραφεί ως τώρα, και ενημερώνονται ανα διαστήματα...