Εγκαταστάσεις Ατομικές - Κεντρικές

Το φυσικό αέριο είναι η καθαρότερη πηγή πρωτογενούς ενέργειας, μετά τις ανανεώσιμες μορφές. Τα μεγέθη των εκπεμπόμενων ρύπων είναι σαφώς μικρότερα σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα, ενώ η βελτίωση του βαθμού απόδοσης μειώνει τη συνολική κατανάλωση καυσίμου και συνεπώς περιορίζει την ατμοσφαιρική ρύπανση. Με την υποκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, κυρίως στις οικιακές και εμπορικές χρήσεις, θα αποφευχθούν οι απώλειες μετατροπής του σε ηλεκτρική ενέργεια καθώς και στη μεταφορά της. Ακόμα λόγω της "καθαρότητας" των προϊόντων καύσης του φυσικού αερίου, αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί απ'ευθείας σε ορισμένες βιομηχανικές εφαρμογές χωρίς την παρεμβολή εναλλακτών που έχουν ως συνέπεια ενεργειακές απώλειες. Περισσότερες οδηγίες και πληροφορίες για το φυσικό αέριο θα βρείτε και στα link που ακολουθούν.

1) Φόρμα Αίτησης Σύνδεσης με το Δίκτυο Φυσικού Αερίου

2) Οδηγίες Σωστής Χρήσης Λεβητών Φυσικού Αερίου

3) Γενική ενημέρωση για το Φυσικό Αέριο

4) Κανονισμός Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου

Η χρήση του φυσικού αερίου θα έχει σημαντικές θετικές επιδράσεις στη δομή του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας, μια και θα μειωθεί η εξάρτησή μας από το πετρέλαιο. Τα οφέλη όμως μιας εγκατάστασης φυσικου αερίου για χρήση στον οικιακό και εμπορικό τομέα είναι τα εξής:

• Είναι η πιο οικονομική ενέργεια.

• Οδηγεί σε γρήγορη απόσβεση της επένδυσης

• Η μέτρηση γίνεται με ακρίβεια

• Ο λογαριασμός πληρώνεται μετά την κατανάλωσή του

• Δεν απαιτείται αποθηκευτικός χώρος

Περισσότερο από 50 εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ευρώπη απολαμβάνουν καθημερινά τις ευκολίες, την αυτονομία, την ασφάλεια και την οικονομία που τους προσφέρει η μόνιμη και σταθερή παροχή του φυσικού αερίου.